Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – księgowość uproszczona​

• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

• prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań,
• rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku,
• sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
• prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
• sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji JPK_VAT7 i JPK_VAT7K,
• sporządzanie informacji VAT-UE.