Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Coś dla stowarzyszeń które nie są wpisane w KRS

Coś dla stowarzyszeń które nie są wpisane w KRS

Stowarzyszeń które nie są wpisane w KRS.

Organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej wysyłają sprawozdanie do KAS
 
To druga zmiana, która dotyczy sprawozdań składanych w tym roku. Poprzednio NGO-sy bez działalności gospodarczej wysyłały sprawozdania do urzędu skarbowego – każda organizacja do swojego. Od 2020 r. sprawozdania przekazujemy w jedno miejsce – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie (…).
 
Żeby wysłać sprawozdanie do szefa KAS, trzeba skorzystać z funkcjonalności, którą oferuje program księgowy.
 
Jeśli natomiast nie mamy programu księgowego, umożliwia nam to wspomniane wyżej narzędzie Ministerstwa Finansów. Wszystko wskazuje na to, że e-Sprawozdania Finansowe pozwolą organizacjom na przejście całego procesu: od sporządzenia, przez podpisanie, aż po wysłanie sprawozdania finansowego do KAS.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.