Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Obsługa kadrowa pracowników

• prowadzenie akt osobowych pracowników,
• sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń,
• ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego,
• rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
• sporządzanie świadectw pracy,
• sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.