Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Klauzura informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję,

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Kreatywna Księgowość Sp. z oo z siedzibą ul. Gryczana 3, 26-600 Radom
  2. Pani / Pana dane osobowe dostępne są w celu:

a) realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, podanie danych jest opcjonalne, ale przekazywane do przesłanej informacji o ofercie.
b) proces rekrutacji, podanie danych jest dobrowolne, ale uwzględnione w analizie aplikacji na wybrane stanowisko

  1. Podstawą zastosowania Pani \ Pana danych osobowych:

a) zgoda.
b) niezbędna ich oferta do wykonania ofert, polegająca na świadczeniu usług przez Administratora usług.
c) niezbędność ich zastosowania w procesie rekrutacji, w celu rozpatrzenia wniosku;

2. Pani / Pana dane osobowe muszą być dostępne do 13. zgodzić się, chyba że przepisy prawa są inaczej.

3. Ma Pani / Pan prawo do:

a) dostęp do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do otrzymania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacje na temat tego zastosowania.
b) sprostować dane, podać dane przetwarzane przez Administratora są dostosowane lub niekompletne
c) nakładać na Administratora usunąć dane lub ograniczenia przetwarzania danych
d) przenieść dane na warunki korzystania z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych;
e) wniesione sprzeciwy wobec danych zebranych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec zastosowania w celu marketingu operacyjnego
f) przekazywane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych lub nadzorowane przez inne organy Unii Europejskiej, dostępne ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osób, które dane zawierają lub są dostępne na miejscu domniemanego ograniczenia RODO.
g) cofnięcie zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem zawartym, dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

4. Prawa zależne można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres email kreatywnaksiegowosc@op.pl

5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani / Pana dane podejmowana podejją.