Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Obsługa płacowa pracowników

• sporządzanie list płac,

• sporządzanie rachunków do umów zleceń,

• rozliczanie zwolnień lekarskich,

• wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop,

• naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,

• wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS,

• sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B),

• sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,

• przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin.

• sporządzanie karty pobytu dla cudzoziemca

• wnioski o pozwolenie na pracę