Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Usługi w zakresie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych i spółek jawnych obejmują m.in.:

• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego,
• prowadzenie ewidencji na potrzeby VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich amortyzacji,
• sporządzenie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
• inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.
• składanie dokumentacji PCC – Handel samochodami